Förekomst av metyletylketonperoxid i arbetsmiljön vid företag som tillverkar produkter i armerad plast

Halterna av MEKP i arbetsmiljön vid fem företag med armerad esterplasttillverkning har undersökts. Resultaten visar att halter av MEKP i närheten av det hygieniska takgränsvärdet kunde uppmätas under plastsprutningsmomentet. De högre halterna av MEKP kan sättas i samband med spruttekniken, där plast och härdare blandas efter sprutmunstycket samt vid manuell blandning av härdare och plast. Vid plastsprutning bör personal som sprutar eller uppehåller sig i närheten använda andningsskydd.

Prenumerera på våra nyhetsbrev