Förekomst av metyletylketonperoxid i arbetsmiljön vid företag som tillverkar produkter i armerad plast

Halterna av MEKP i arbetsmiljön vid fem företag med armerad esterplasttillverkning har undersökts. Resultaten visar att halter av MEKP i närheten av det hygieniska takgränsvärdet kunde uppmätas under plastsprutningsmomentet. De högre halterna av MEKP kan sättas i samband med spruttekniken, där plast och härdare blandas efter sprutmunstycket samt vid manuell blandning av härdare och plast. Vid plastsprutning bör personal som sprutar eller uppehåller sig i närheten använda andningsskydd.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen