Förbränning av freon TF.

Freon TF (triklortrifluoretan) används såväl som lösningsmedel som kylmedium i kylskåp. För att undersöka den termiska stabiliteten för freon TF har en serie förbränningsförsök genomförts. Dessa försök visar att freon TF har en hög termisk stabilitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev