För Blekinge Luftvårdsförbund. Luftövervakning i Blekinge län. Årsrapport oktober 1985 till september 1986.

På uppdrag av Blekinge Luftvårdsförbund utför IVL tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen ett luftövervakningsprogram i länet. Undersökningen registrerar nederbörd, krondropp, markkemi, markvatten, och tungmetaller i mossa.

Prenumerera på våra nyhetsbrev