För Blekinge Luftvårdsförbund. Luftövervakning i Blekinge län. Årsrapport oktober 1985 till september 1986.

På uppdrag av Blekinge Luftvårdsförbund utför IVL tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen ett luftövervakningsprogram i länet. Undersökningen registrerar nederbörd, krondropp, markkemi, markvatten, och tungmetaller i mossa.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen