Flygmotorbränslen

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av i Sverige förekommande flygmotorbränslen. Utsläpp av kolväten från hantering och lagring av flygmotorbränslen har uppskattats till cirka 900-1000 ton. Rapporten har gjorts av AB Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (IVL) på uppdrag av Statens Naturvårdsverk

Prenumerera på våra nyhetsbrev