Flygmotorbränslen

Rapporten ger en översiktlig beskrivning av i Sverige förekommande flygmotorbränslen. Utsläpp av kolväten från hantering och lagring av flygmotorbränslen har uppskattats till cirka 900-1000 ton. Rapporten har gjorts av AB Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (IVL) på uppdrag av Statens Naturvårdsverk

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen