Fiskodling i slutet system. En presentation av IVL's anläggning i Aneboda.

Fiskodling i slutna system fordrar reningsanläggningar som åtminstone avskiljer organiskt material, partiklar och kväve. I Aneboda har problemen lösts i den första slutna fiskodlingen i kommersiell skala.

Prenumerera på våra nyhetsbrev