Filtrering av biologiskt behandlat avloppsvatten från cellulosaindustrin.

Projektet avser att utreda möjligheten till användning av kontinuerligt sandfilter för att avskilja rester av suspenderade ämnen från cellulosaindustrin, främst biologiskt överskottsslam i avloppsvatten. Försöken visar att filtrering ej avskiljer biologiskt överskottsslam effektivare än konventionell sedimentering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen