Filtrering av biologiskt behandlat avloppsvatten från cellulosaindustrin.

Projektet avser att utreda möjligheten till användning av kontinuerligt sandfilter för att avskilja rester av suspenderade ämnen från cellulosaindustrin, främst biologiskt överskottsslam i avloppsvatten. Försöken visar att filtrering ej avskiljer biologiskt överskottsslam effektivare än konventionell sedimentering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev