Erfarenheter av TOC-instrument i processavloppsvatten. TOC=Total Organic Carbon. Intervjuundersökning 1988.

För att uppnå bästa reningsresultat i biologiska reningsprocesser krävs en jämn belastning. TOC-parametern erbjuder en möjlighet. Speciellt intressant är denna vid organisk kemiska industrier med satsvisa processer. Drifterfarenheter från samtliga 11 t.o.m. 1988 försålda processutrustningar i Sverige redovisas. Kontaktmän anges. Total driftserfarenhet är drygt 20 år. Utrustningarna finns vid organisk kemiska tillverkningsindustrier och kommunala avloppsreningsverk. Driftserfarenheterna är i stort sett goda men för att nå detta omdöme krävs ett relativt omfattande underhåll samt kunnighet inom områdena kemi, elektronik och mekanik. Instrumentens svarstid är 10-15 min. Slangar och kopplingar utgör systemens svaga länkar. Byte av pumpslangar var eller varannan månad är regel. Tre olika typer av partikelavskiljare redovisas. Beläggning och påväxt måste åtgärdas. Regelbunden kemikalietvättning kan förbättra slangarnas funktion, livslängd och därmed mätresultatet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen