Erfarenheter av 20 års miljövårdsforskning. Vilka var frågorna, vilka är de och vilka blir de?

20 års miljövårdsforskning belyses genom en jämförelse mellan 1960- och 1980-talens frågeställningar och resultat. De utvecklingslinjer för frågeställningar som identifieras är 'från lokalt till globalt' och 'från observation till prognos'. Vad gäller forskningsorganisation har utvecklingen gått från enskilda eller små grupper av forskare till internationella forskarteam. För framtiden framhålls vikten av integration mellan naturvetenskap, samhällskunskap och humaniora.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen