EPD-vägledning och företagsanpassning av EPD-verktyg: En pilotstudie tillsammans med medlemmar inom Trä- och Möbelföretagen

Denna rapport är den andra och sista rapporten från ett forskningsprojekt som finansierats av Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Stiftelsen IVL.

I projektet har IVLs EPD-verktyg anpassats åt ett flertal medlemmar inom segmentet kök, badrum och möbler. Som resultat kan dessa företag efter projektet prova på att skapa produktspecifikt underlag för EPD via verktyget. Arbete har även innefattat framtagande av en arbetsprocess för företagsanpassning av EPD-verktyget och vilken demonstrerats genom företagens medverkan i projektet. Utöver detta har nödvändiga  branschgemensamma miljödata identifierats och tillgängliggjorts i verktyget.

En vägledning har även tagits fram i projektet som syftar till att pedagogiskt beskriva EPD, hur de kan skapas och hur informationen i dem kan tillämpas. Vägledningen riktar sig främst till företag som planerar eller nyligen påbörjat sitt arbete med EPD (IVL-rapport B2432).  

Det sammantagna arbetet och resultatet av projektet sammanfattas i denna rapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev