EPAs 129 prioriterade kemikalier

Rapporten, som bygger på insamlat material under en studieresa till USA hösten 1979, sammanfattar den amerikanska insatsen på prioriterade kemikalier. EPAs intensiva satsning syftar till att få underlag för upprättandet av utsläppsnormer dels till recipienten, dels till vidare behandling i kommunala reningsverk.

Prenumerera på våra nyhetsbrev