Enkla Kassen - Klimatberäkningar - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Enkla Kassen jobbar med att sälja veganska matkassar och de har ett uttalat mål att försöka påverka sina kunder, och samhället i stort, att äta mer växtbaserad kost på grund av köttindustrins stora klimatpåverkan. IVL har i detta projekt hjälpt dem att beräkna sin egen klimatpåverkan, påverkan för andra dieter samt hjälpt till med framtagandet av enkätfrågor så att Enkla Kassen kan kommunicera till sina kunder vilken klimatfördel varje enskild kund har av att använda Enkla Kassen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev