Energimanual. Manual för energieffektivisering för små och medelstora industriföretag

Energimanualen är uppbyggd i tre steg. Steg 1. Enkla åtgärder; energieffektiviseringarna på denna nivå medför inga eller mycket låga kostnader och genomförs i stort sett enbart genom ändrade rutiner. Steg 2. Genomgång av anläggning och utrustning; på denna nivå identifieras energibovarna. Vilka komponenter drar onödigt mycket energi? Hur kan man minska energianvändningen? Åtgärderna på denna nivå betalar sig oftast på mindre än två år. Steg 3. Analys av värmeflöden; på den här nivån undersöks möjligheterna till alternativa energibärare samt analyseras energiinnehållet i varma luft- eller vattenflöden för eventuell energiåtervinning. Dessa åtgärder medför normalt större investeringar som betalar sig på något längre tid.

Prenumerera på våra nyhetsbrev