Energieffektiv svensk sjöfart

Sjöfarten står inför en enorm utmaning med krav på 40-50 procent minskning av koldioxidutsläpp till 2050 jämfört med 2005 års utsläpp, samtidigt som det finns en politisk vilja att öka andelen sjötransporter. Kraftigt ökad energieffektivisering kommer att vara avgörande för att möta utsläppskraven. Dock visar projektioner att det globalt kommer att vara svårt att minska sjöfartens utsläpp via åtgärder som är kända idag. Den här studien pekar på vikten av en snabbare implmentering av kända åtgärder och fortsatt utveckling av nya energireducerande tekniker, verktyg och metoder. Ökad energieffektivitet inom sjöfarten kan ske genom oeprativa. logistiska, tekniska, avtals- och markndsrelaterade och kommunikativa åtgärder. Åtgärder kopplade till varandra och bör med fördel betraktas ut ett systemperspektiv.

Prenumerera på våra nyhetsbrev