Energibruket - en plattform för att främja kunskapsspridning, informationsutbyte och idéer kring energieffektivisering i samhället

Många företag saknar system för att hantera idéer vid sidan om kärnverksamheten, varför den enskilde i dessa fall är hänvisad till att driva det vidare själv. Resultatet kan mycket väl bli att en fullgod idé förblir oexploaterad. Därför är det motiverat att finna nya vägar för att fånga upp idéer som inte når fram den traditionella vägen inom företag.Redan under 2009 började Sveriges Ingenjörer utveckla en hemsida som skulle fungera som resurs för individer som är behov av stöd för att ta sina idéer vidare från ritbordet. Valet att utveckla konceptet som en hemsida föll sig naturligt då det är ett smidigt sätt att tillgängliggöra information för en bred publik. I projektet vidareutvecklas ett koncept (hemsida) utvecklad av Sverige Ingenjörer. Mer specifikt innebär det att utveckla en struktur för att länka besökare till expertrådgivare, förfina hemsidans informationsinnehåll samt ta fram en plan för förvaltning av hemsidan. I föreliggande rapport avrapporteras även utfall och erfarenheter av ett års drift av hemsidan. Det finns delar av Energibruket som fungerat bättre än andra. Exempelvis har diskussionsforumet varit trögt att få självgående. Förmedlingstjänsten har renderat ett 15-tal förfrågningar vars genomslag inte går att bedöma på grund av avsaknad av referenser. Däremot kan vi konstatera att tjänsten varit mycket uppskattad. Förslagsvis bör därför förmedlingstjänsten lyftas ut och integreras på en etablerad hemsida med en naturlig tillströmning av besökare.Det vi tar med oss är alla de förfrågningar som vi hjälpt ett steg på vägen till en färdig idé som framledes har potential att leda till ett energieffektivare samhälle. Informationsutbyte och kunskapsspridning som skett via hemsidan ska heller inte underskattas. Nyttan av dessa är svårt att kvantifiera men besöksantalet, antalet sidvisningar samt uppehållstiden på hemsidan tyder på att många besökare tagit del av information.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen