Energi- och miljöoptimering av mindre förbränningsanläggningar för fasta bränslen.

I rapporten redovisas en litteraturstudie som behandlar hur verkningsgraden och emissionsparametrarna påverkas av hur förbränningsförloppet styrs på en fastbränsleeldad panna avsedd främst för biobränslen. Litteraturstudien är en del i ett långsiktigt projekt som skall behandla möjligheterna att optimera befintliga förbränningsprocesser för i första hand biobränslen. I rapporten behandlas hur rökgasemissionen av kväveoxider, svaveloxider, stoft och oförbränt påverkas av olika förbränningsparametrar såsom temperatur, luftöverskott, luftfördelning, last, bränsletillförsel m m. Dessutom behandlas vilka faktorer som påverkar pannverkningsgraden och vilka metoder det finns för att erhålla en optimal verkningsgrad.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen