En jämförelse av ellastcyklar och konventionella fordon för transporter av små laster - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Syftet med denna studie är att beräkna hur mycket den fossila energianvändningen minskar vid användandet av eldrivna lastcyklar istället för diesel- eller eldrivna lastbilar. Studien inkluderar också beräkningar av skillnaderna i växthusgasutsläppen för de olika fordonen. Uppdraget är utfört på uppdrag av Stockholms Cykelåkeri AB och projektet har finansierats av Grön BoStad Stockholm.

Prenumerera på våra nyhetsbrev