En jämförelse av ellastcyklar och konventionella fordon för transporter av små laster - Slutrapport av delprojekt inom GrönBostad Stockholm

Syftet med denna studie är att beräkna hur mycket den fossila energianvändningen minskar vid användandet av eldrivna lastcyklar istället för diesel- eller eldrivna lastbilar. Studien inkluderar också beräkningar av skillnaderna i växthusgasutsläppen för de olika fordonen. Uppdraget är utfört på uppdrag av Stockholms Cykelåkeri AB och projektet har finansierats av Grön BoStad Stockholm.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen