Emissionsmätningar ombord på M/S Scandica

Två katalytiska avgasreningssystem, NIXHAUST, har nyligen installerats av ABB Fläkt Marine AB ombord på ett större arbetsfartyg/isbrytare, MS Scandica. Till skillnad från tidigare installationer har ombyggnationen skett i ett befintligt fartyg och varje system behandlar avgaser från flera motorer (en huvud-, samt två hjälpmaskiner) i en gemensam avgaskanal. Syftet med detta projekt var att med två omfattande mätkampanjer (SAT1 och SAT2) ombord på fartyget till sjöss bedöma prestandan av; (i) det nya systemet, och (ii) systemet efter ett års drifttid. Mätningarna utfördes med och utan inkopplade reningsanläggningar och för varje driftsfall kördes två belastningsnivåer av maskineriet ansluten till styrbords NIXHAUST-system. I allmänhet visade resultaten på höga kväveoxid- (91-100%) och kolvätereduktioner (77-93%) kunde uppnås utan signifikanta utsläpp av biprodukter(N2O, NH3, HCN, HCNO). Efter ett års drifttid minskade dock NOx-reduktionen från 91% till 83% under höglasttillfällena pga bl a ett inre läckage i reaktorn. En justering av systemet utfördes och den kompletterande SAT2b-mätkampanjen verifierade att åtgärderna återställt prestanda till ursprungsskicket.

Prenumerera på våra nyhetsbrev