Emissionsfaktorer för nordiskelmix med hänsyn till import och export

När el används i Sverige så påverkar det klimatet. Då elsystemet är komplext och ihopkopplat över landsgränser är det inte givet vilka elproduktionsanläggningar som ska omfattas av beräkningarna. IVL Svenska Miljöinstitutet har inom ramen för SMED och på uppdrag av Naturvårdsverket utrett lämplig systemgräns och beräknat klimatpåverkan utifrån bokföringsperspektivet för tre år. I studien fastslogs att den systemgräns som bäst representerar verkligheten just nu är nordisk[1] elmix, där hänsyn tas till import och export från och till angränsande länder. Genomsnittlig emissionsfaktor för de tre åren hamnade kring 90 g CO2e/kWh. Rapporten har även publicerats i SMEDs rapportserie som ”Rapport Nr 4 2021”. I den här versionen finns dock ett tillägg. Det har gjorts en bedömning av indirekta och direkta utsläpp även för importerad el vilket underlättar användningen av emissionsfaktorerna för att redovisa klimatpåverkan från köpt el enligt de scope som används i GHG-protokollets redovisningsstandard.

 [1] Sverige, Norge, Finland och Danmark

Prenumerera på våra nyhetsbrev