Eliminering av formaldehyd ur lokalluft. Långtidstest av filtersystem.

Rapporterade arbete har syftat till; - att ange en lämplig utformning av ett aggregat för rening av formaldehydkontaminerad lokalluft. - att visa effekten av sanering genom luftfiltrering m a p koncentrationen av formaldehyd i bostadsluft. - att uppskatta och jämföra kostnaderna för sanering genom filtrering och återföring av lokalluft med motsvarande kostnader för sanering genom forserad ventilation och värmeåtervinning med ett ekvivalent luftflöde. Resultaten visar; * att metodiken för sanering effektivt reducerar formaldehydkoncentrationerna till nivåer som normalt inte medför irritation av ögon och slemhinnor. * Lämpligt filtermaterial är PURAFIL3 eller liknande. * Lämpligt behandlat flöde är 1000 m3/h. * Lämplig uppehållstid i filtret är 0,4 s. * Saneringen bör pågå i 1-2 år. Kostnaderna domineras av utrustningskostnader. Totalkostnaden för sanering under 2 år är: * för filtrering 18 000 - 22 000 kr. * för forserad ventilation 34 000 - 38 000 kr.

Prenumerera på våra nyhetsbrev