Eldfasta fibrer kan vara farliga! En kunskapssammanställning

Eldfasta fibrer är ett begrepp som omfattar flera fibermaterial med olika kemi, hälsorisker och användningsområden. Det finns fibrer som orsakar cancer i djurförsök. I epidemiologiska studier har arbetare exponerade för aluminiumsilikatfibrer fått försämrad lungfunktion och pleura plaques. Aluminiumsilikatfibrerna är även misstänkte att ge cancer på människa. Det finns andra eldfasta fibrer som inte är misstänkta att vara cancerframkallande. Alla eldfasta isolerfibrer är hudirritaterande. I rapporten avses med de fibrer som är avsedda för långvarig användning i temperaturer över 700ºC. På många arbetsplatserna hanteras fibrerna utan kunskap om materialet och riskerna. Läs produktens säkerhetsdatablad. Där finns information om risker och behov skyddsutrustning. I Sverige har endast ett fåtal mätningar utförts. Vid hantering av eldfast syntetiska fibrer är exponeringar ofta över det hygieniska gränsvärdet

Prenumerera på våra nyhetsbrev