Ekonomisk analys av nya styrmedel för hanteringen av svenskt avfall

Hållbar Avfallshantering är ett tvärvetenskapligt svenskt forskningsprogram, som under åren 2006-2012 forskade om vilka styrmedel och strategiska beslut som kan bidra till att utveckla svensk avfallshantering i en mer hållbar riktning. Denna rapport är en del av avrapporteringen från delprojektet ”Ekonomisk modellering och utvärdering av styrmedel” inom Hållbar avfallshantering.

Sammanfattning

Denna rapport är en del av avrapporteringen från delprojektet ”Ekonomisk modellering och utvärdering av styrmedel” inom Hållbar avfallshantering. Delprojektet har som syfte att utveckla och tillämpa en metod för att analysera hur styrmedel inom avfallsområdet påverkar hanteringen av avfall och ger effekter på samhällsekonomin. Metoden går ut på att modellerna EMEC (en allmän jämviktsmodell för Sveriges ekonomi)och NatWaste (en systemteknisk modell för Sveriges avfallshantering) länkas för att undersöka hur avfallshantering och övriga ekonomiska sektorer påverkar varandra. Metoden gör det möjligt att analysera såväl makroekonomiska effekter som effekter på avfallshanteringen av styrmedel för avfallsområdet. I rapporten presenteras den del av utvärderingen som rör styrmedel som införs för att påverka hanteringen av det svenska avfallet, närmare bestämt den del i vilken NatWaste använts. Den del av analysen som rör styrmedel som införs för att minska uppkomsten av avfall genom ändrad produktion och konsumtion redovisas i Forsfält (2011).

Arbetet i delprojektet har varit nära länkat till delprojektet ”Miljöutvärdering av styrmedel” där syftet är att bedöma hur styrmedel för avfall påverkar miljön. Många personer har därför bidragit till det material som presenteras i rapporten. Göran Östblom och Tomas Forsfält, Konjunkturinstitutet, Anna Björklund, Yevgenyia Arushanyan och Göran Finnveden, KTH, Jan-Olov Sundqvist, Åsa Stenmarck, Tomas Ekvall, Annika Gottberg och Anna Widheden, IVL Svenska miljöinstitutet, Ola Eriksson, Högskolan i Gävle och Niclas Mattsson, Chalmers tekniska högskola har alla deltagit i de två delprojekten. Övriga forskare i Hållbar Avfallshantering samt programmets referensgrupp har också bidragit på olika sätt till arbetet.

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen