Effekter på bentisk meiofauna i modellekosystem exponerade för två olika raffinaderiavloppsvatten

Meiofauna dvs djur som kan insamlas på såll med maskstorleken 0.04-1 mm, utgör en grupp som är mycket väl lämpad för biologiska tester av olika substanser. Genom att dessa djur är så små och ofta förekommer med flera miljoner individer per kvadratmeter, kan man här studera effekter på samhällsnivå inom en mycket begränsad yta. Även om den undersökta substansen inte har direkt letala effekter, gör meiofaunans vanligtvis korta generationstid att exempelvis effekter på reproduktionen snabbt kan återspeglas i minskande antal och biomassa.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen