Effekter på bentisk meiofauna i modellekosystem exponerade för två olika raffinaderiavloppsvatten

Meiofauna dvs djur som kan insamlas på såll med maskstorleken 0.04-1 mm, utgör en grupp som är mycket väl lämpad för biologiska tester av olika substanser. Genom att dessa djur är så små och ofta förekommer med flera miljoner individer per kvadratmeter, kan man här studera effekter på samhällsnivå inom en mycket begränsad yta. Även om den undersökta substansen inte har direkt letala effekter, gör meiofaunans vanligtvis korta generationstid att exempelvis effekter på reproduktionen snabbt kan återspeglas i minskande antal och biomassa.

Prenumerera på våra nyhetsbrev