Effekter av luftburet stoft från Rönnskärsverken på ägg- och larvutvecklingen hos den vanliga grodan och strömmingen.

Luftburna föroreningar kommer efter deposition att till viss del tillföras vattenmiljön. Det är därför angeläget att undersöka om och i vilken utsträckning atmosfäriskt nedfall i realistiska koncentrationer kan störa viktiga livsfunktioner hos akvatiska organismer. Vid laboratorieförsök med en blandning av till atmosfärenemitterat stoft från viktigare emissionskällor vid Rönnskärsverken under 1977-78, har effekter i form av störningar på ägg- och larvutvecklingen hos strömming och den vanliga grodan påvisats.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen