Effekter av kopparsulfid på nedbrytningsprocesser i skogsmark.

Inverkan av kopparföroreningar på nedbrytningsprocesser i skogsmark har studerats kring Aitikgruvan. Trots att mycket höga kopparhalter förekommer, har ingen negativ effekt på markrespirationen, fosfatas- eller ureasaktiviteten kunnat påvisas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen