Effekt av stoft från sligtorkar på algtillväxt.

Effekter av stoft från sligtorkar på tillväxt hos algkulturer har undersökts. Grönalgen Scenedesmus sp. odlades i satskulturer i ett förhållandevis näringsfattigt, välbuffrat medium. Stoft från svavelkisslig påverkade ej tillväxthadtigheten ens vid doseringen 500 mg/l. Däremot minskade stoft från två zinkmalmssliger växthastigheten vid dosen 1 och 10 mg/l. Lakningsförsök med 10 mg stoft/l visar, att från ett av dessa stoft utlöstes tillräckligt med zink för att hämma tillväxten. Stoft från kopparmalmsslig reducerade växthastigheten vid doseringen 25 mg/l, vilket kan ha förorsakats av utlakat bly.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen