Driftsäkerhet hos klorvarnande instrument, del 2.

Klorgasvarnare utnyttjas i arbetsmiljön för att larma om oacceptabla mängder klorgas kommer ut i arbetsmiljön. Stora krav på driftsäkerheten ställs på ett sådant instrument. Projektet har genom mätningar och inspektioner kartlagt aktuella miljöer i klortillverkande cellulosablekande och ytbehandlande industri. Arbetet har framförallt koncentrerats till kemiska faktorer, främst klor och svavel i gasform och partikelbundet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen