Driftsäkerhet hos klorvarnande instrument, del 2.

Klorgasvarnare utnyttjas i arbetsmiljön för att larma om oacceptabla mängder klorgas kommer ut i arbetsmiljön. Stora krav på driftsäkerheten ställs på ett sådant instrument. Projektet har genom mätningar och inspektioner kartlagt aktuella miljöer i klortillverkande cellulosablekande och ytbehandlande industri. Arbetet har framförallt koncentrerats till kemiska faktorer, främst klor och svavel i gasform och partikelbundet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev