Digital produktinformation baserat på datamallar: KONCEPTTEST MED MILJÖVARUDEKLARATIONER (EPD) OCH PRESTANDADEKLARATIONER (DOP) I WEBBTJÄNSTER (API)

I framtiden måste vi bestämma oss för hur vi på ett rationellt, kvalitetssäkrat och digitalt sätt ska hantera produktinformation i byggsektorn.  

Visionen är att basera harmoniserad digital kvalitetsäkrad produktinformation på en internationellt användbar datamall.

Grunderna för digitala datamallar och hur de tas fram beskrivs i standarderna ISO 23386/7 och ISO 23387.

En ifylld datamall kallas ett datablad. I det här genomförda tillämpningstestet (proof of concept, PoC) av datamallar är syftet att kommunicera produktinformation digitalt i värdekedjan från materialtillverkan till dess att byggprodukten levererats till byggarbetsplatsen.

I tillämpningstestet ingår flera materiatillverkare som har varit testpiloter för att ta fram datablad enligt datamalls-konceptet. Piloterna har tagit fram datablad för prestandadeklarationen (DoP) som är kopplat till produktens CE-märkning, samt för en EPD baserat på den globala datamallen som beskrivs i standarden ISO 22057. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev