Diffus damning i samband med vittring av basisk slagg från ståltillverkning.

En utredning har utförts om möjliga åtgärder för att minska olägenheterna av diffus damning i samband med vittring av basisk slagg vid ståltillverkning. En litteraturstudie har visat på orsakerna till vittringen. Denna anses bero på att slaggen då den svalnar innehåller dikalciumsilikat som övergår från en kristallform till en annan under kraftig densitetsförändring. I vittrande slaggprover från svenska stålverk har dessa kristallformer identifierats med röntgendiffraktionsanalys. Flera olika åtgärder diskuteras. I samtliga fall torde det vara lämpligt att så långt möjligt minska vindhastigheten då slaggen svalnar till under någon eller några meter per sekund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev