Deponering av metallhydroxidslam.

I rapporten redovisas mängder av metallhydroxidslam uppkomma inom ytbehandlingsindustrin och inom järn- och stålindustrin. Uppgifter ges om mottagningsstationer och deponeringsanläggningar för hydroxidslam. Vidare redogörs för utförande av deponeringsplats för miljöfarligt avfall och vilka tätningsmaterial som är lämpliga att användas vid en sådan deponering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev