Deponering av metallhydroxidslam.

I rapporten redovisas mängder av metallhydroxidslam uppkomma inom ytbehandlingsindustrin och inom järn- och stålindustrin. Uppgifter ges om mottagningsstationer och deponeringsanläggningar för hydroxidslam. Vidare redogörs för utförande av deponeringsplats för miljöfarligt avfall och vilka tätningsmaterial som är lämpliga att användas vid en sådan deponering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen