Delningens potential

Delning av underutnyttjade resurser kan vara en viktig pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion. Projektet Delningens potential har tittat på potentialen att dela transporter, lokaler och verktyg. Projektet har finansierats genom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source och genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet i samverkan med KTH och Lunds universitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev