Dalälven, Borlänge - recipient till pappersbruk och järnverk. Undersökningar av bottensediment och organismer, hösten 1978.

Prenumerera på våra nyhetsbrev