Byggsektorns resurshubb - Webbtjänst för kvalitetsdokumenterade EPD och öppet resursregister

Genom lanseringen av Byggsektorns resurshubb är visionen att skapa bättre förutsättningar för att praktiken lyckas att använda digitala EPD:er som ett underlag för att bedöma produkters miljöprestanda. Hubben innehåller även ett resursregister som är öppet att använda och underlättar all digital kommunikation av produktinformation.

Prenumerera på våra nyhetsbrev