Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som förverkligar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft. Denna rapport är en underlagsrapport till en debattartikel.

Sammanfattning

Projektet Smart Building Environment (SBE) livscykelperspektiv utvecklar stöd, implementerar och utvärderar hur en framtida digital miljöberäkning för ett byggnadsverk kan göras så effektivt som möjligt. Miljöpåverkan beräknas med en metod som kallas livscykelanalys (LCA). En LCA gör det möjligt att beräkna miljöpåverkan under hela byggnadsverkets livscykel. Resultatet omfattar flera miljöpåverkanskategorier såsom klimatpåverkan, försurning, övergödning, marknära ozon och resursanvändning.

Ett sätt att beräkna betydande miljöaspekter är att analysera vår konsumtion, det vill säga vilka varor och tjänster som vi konsumerar med hänsyn till miljöpåverkan detta orsakar i ett livscykelperspektiv. Miljöpåverkan som konsumtionen ger upphov till ingår i beräkningen oavsett var på jordklotet dessa utsläpp sker och denna bedömning saknar därför territoriella systemgränser.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen