Bränder på avfallsupplag. Mätningar av luftföroreningar i arbetsmiljön och emissioner till den yttre miljön i samband med släckning av tippbränder

Mätningar har gjorts för att kartlägga kemiska risker i arbetsmiljön i samband med släckning av tippbränder samt för att uppskatta emissionen till den yttre miljön vid tippbränder. Mätningar har gjorts vid en djupbrand och tre anlagda bränder. Mätresultaten visar att emissionen i de flesta ämnen från ytbränder var betydligt större, både räknat som halt och per ton sopor, än emissionen från djupbranden. Den beräknade emissionen per ton sopor var...

Prenumerera på våra nyhetsbrev