Blekeriavloppsvattens inverkan på fortplantning och tidig yngelutveckling hos fisk, delrapport 12.

Delrapport 12. Biologiska effekter av olika processavloppsströmmar från en fabrik som tillverkar oxygenförblekt barrvedssulfatmassa och konventionellt blekt lövsulfatmassa. Man har mätt den akuta toxiciteten och reproducerbarhet hos regnbåge. De undersökta avloppsvattnen gav svaga effekter på tillväxten hos alger. Båda blekeriavloppensvattnen innehöll mutagena ämnen. Mängden var 5-7 ggr högre i barrblekeriavloppet jämfört med lövblekeriavloppet. Mängderna i barrblekeriavloppet var dock endast ca 50 % av vad som återfinns i avloppsvatten från konventionell blekning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen