Biologiska undersökningar i Iggesundsrecipienten 1978 och 1979.

Växtplanktonbiomassa och primärproduktion undersöktes i pelagialen utanför en sulfatmassafabrik vid Bottenhavet under två sommarperioder. Produktionen var kraftigt reducerad i recipientens närområde, medan algbiomassan där inte entydigt skiljde sig från ett kontrollområde. Orsaken till den låga produktionen kan tillskrivas det färgade avloppsvattnets ljusreduktion. Möjligheten att algerna kan tillväxa heterotroft, och därmed utnyttja organiska ämnen i avloppsvattnet diskuteras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen