Biologiska fluidiserade bäddar, framtidens reningsteknik.

Syftet med denna rapport är att ge en aktuell bild av biologisk rening i fluidiserad bädd. Nedbrytningshastigheten i en fluidiserad bädd kan vara 10 ggr högre än i en aktivt slamanläggning. Metoden kan användas för aerob och anaerob BOD-reduktion, nitrifikation och denitrifikation. Investeringskostnaderna för en fluidiserad bädd är låga, medan driftkostnaderna är beroende av processutformningen. Vid aerob behandling är driftkostnaderna höga, medan de vid anaerob BOD-reduktion är låga.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen