Biologisk rening av avloppsvatten från koksverk.

Toxiska ämnen i avloppsvatten medför ofta att biologisk rening, enligt främst aktivt slamprocessen, uppvisar stor driftstabilitet och låg reningseffekt. Ett exempel härpå utgör koksverksavloppsvatten. Projektet avsåg att genom försök i pilotskala studera dessa förhållanden vid koksverket i Luleå och belysa olika möjligheter till förbättring av aktivt slamprocessen vid rening av avloppsvatten med karaktäristika av koksverksvattentyp. Försöken i pilotskala har dock inte kunnat förbättra de resultat, som normalt erhålles i den fullstora reningsanläggningen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen