Biologisk-kemisk rening av skogsindustriella avloppsvatten. Behandling av halvkemiskt avloppsvatten och sulfitkondensat i biotorn med efterföljande kemisk fällning. Försök i halvstor skala.

Prenumerera på våra nyhetsbrev