Biogas i Kina 1981. En reserapport.

Biogas bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt material. I Kina finns ca 7 miljoner biogasanläggningar i familjestorlek spridda över hela landet. Biogasen framställs ur gödsel, latrin och halm. Gasen används framförallt för matlagning och belysning i hemmen. Andra fördelar med biogasen är att vedeldningen har minskat drastiskt, hälsotillståndet i byarna har förbättrats och utflödet ur biogasanläggningarna är ett utmärkt växtnärings- och jordförbättringsmedel. En slutsats från besöket är att Sverige har mycket att lära av det kinesiska biogasprogrammet. Inte så mycket vad gäller teknikutveckling, men väl beträffande spridningen av biogastekniken.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen