Beskrivning av miljösituationen i en västsvensk region i relation till miljömål

Rapporten utgör en test av metodik enligt utarbetad checklista för planering av energiproduktion regionalt. Som testregion har Göteborgs- och Bohus läns samt Älvsborgs län valts. För de huvudsakliga föroreningar som släpps ut från energiproduktion, d v s svavel, kväve samt koldioxid finns nationella strategier som föreskriver avsevärda nedskärningar. Regionen som studerats är hårt belastad av svavel- och kvävenedfall och även starkt påverkad av utsläpp från källor utanför regionen. Det regionala handlingsutrymmet för att planera för sin egen miljö finns därför inte.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen