Beräkning av olika källors bidrag till luftföroreningar i centrala Göteborg

Det är i många sammanhang av stor betydelse att kunna beräkna olika källors bidrag till luftföroreningar på en viss plats. Vid bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå erforderliga förbättringar kan en källbidragsberäkning vara till god hjälp. I rapporten presenteras metoder för källidentifiering (cluster- och faktoranalys) och bidragsberäkning (kemisk massbalans). Dessutom beskrivs i korthet ytterligare beräkningsmodeller; multipel linjär regression samt en modell, som för närvarande utvecklas vid IVL, där källemissionsdata ej behövs. Resultatet av en källbidragsberäkning vi utfört avseende en mätplats i centrala Göteborg (mätdata från den s.k. E-serien), stämmer väl överens med vad man kan förvänta sig vid en sådan mätpunkt. Biltrafiken ger det största bidraget till luftföroreningarna, främst m.a.p. Pb, mutagenicitet och NOx. Koncentrationen av svaveldioxid vid mätplatsen påverkas, förutom av trafiken, även av förbränning av fossila bränslen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen