Befintlig gasreningsteknik för behandling av sprutboxgaser - beskrivning av tre reningsanläggningar

I rapporten beskrivs tre olika reningstekniker för avskiljning av lösningsmedel ur gaser alstrade vid applicering av lack i sprutbox: -zeolitbädd, -förbränningsväxlare, -aktivt-kolrotor. Beskrivningen av respektive tekniker baseras på data inhämtade från anläggningar i industriell drift. Den erhållna reningseffektiviteten hos anläggningarna har i nämnd ordning varit 97, 91 respektive 98%. Reningskostnader per behandlad mängd sprutboxluft var i motsvarande fall 12, 8 respektive 15 kr/1000 Nm3. Dessa siffror är ej direkt jämförbara, bl.a. beroende på att skilda förutsättningar gäller för respektive fall.

Prenumerera på våra nyhetsbrev