Befintlig gasreningsteknik för behandling av sprutboxgaser - beskrivning av tre reningsanläggningar

I rapporten beskrivs tre olika reningstekniker för avskiljning av lösningsmedel ur gaser alstrade vid applicering av lack i sprutbox: -zeolitbädd, -förbränningsväxlare, -aktivt-kolrotor. Beskrivningen av respektive tekniker baseras på data inhämtade från anläggningar i industriell drift. Den erhållna reningseffektiviteten hos anläggningarna har i nämnd ordning varit 97, 91 respektive 98%. Reningskostnader per behandlad mängd sprutboxluft var i motsvarande fall 12, 8 respektive 15 kr/1000 Nm3. Dessa siffror är ej direkt jämförbara, bl.a. beroende på att skilda förutsättningar gäller för respektive fall.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen