Båtbottenfärgers effektivitet och miljörisker

Tennbaserade båtbottenfärger har nyligen förbjudits. För att få en uppfattning om effektivitet och miljörisker med på marknaden förekommande alternativa färger har IVL genomfört en undersökning av dessa färger. Försöksmaterialet innefattade följande färgkategorier: konventionella kopparfärger, kopparpolymerfärger, färger med andra aktiva komponenter, färger utan aktiva komponenter samt tennbaserade färger (numera förbjudna). Färgerna testades med avseende på effektivitet och giftighet. Effektiviteten undersöktes genom att polystyrenplattor målades med respektive färg och placerades på fyra lokaler: insjö, Bottenhavet, Östersjön och västkusten. Påväxten kvantifierades, vilket låg till grund för bedömningen av färgernas effektivitet. Giftigheten undersöktes i laboratorium genom korttidsförsök på bakterier, Nitocra (kräftdjur) och andmat (flytbladsväxt).

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen