Båtbottenfärgers effektivitet och miljörisker

Tennbaserade båtbottenfärger har nyligen förbjudits. För att få en uppfattning om effektivitet och miljörisker med på marknaden förekommande alternativa färger har IVL genomfört en undersökning av dessa färger. Försöksmaterialet innefattade följande färgkategorier: konventionella kopparfärger, kopparpolymerfärger, färger med andra aktiva komponenter, färger utan aktiva komponenter samt tennbaserade färger (numera förbjudna). Färgerna testades med avseende på effektivitet och giftighet. Effektiviteten undersöktes genom att polystyrenplattor målades med respektive färg och placerades på fyra lokaler: insjö, Bottenhavet, Östersjön och västkusten. Påväxten kvantifierades, vilket låg till grund för bedömningen av färgernas effektivitet. Giftigheten undersöktes i laboratorium genom korttidsförsök på bakterier, Nitocra (kräftdjur) och andmat (flytbladsväxt).

Prenumerera på våra nyhetsbrev