Avfettning med klorkolväten. Befintlig teknik för emissionsbegränsning.

Avfettning med halogenerade kolväten som tvättvätska har varit en viktig operation inom verkstads-, mekanisk och galvanoteknisk industri. Av miljöskäl har denna verksamhet ifrågasatts och den ersätts därför med andra metoder i många fall. Samtidigt har utrustningar utvecklats som möjliggör en minskad förbrukning av klororganisk tvättvätska.Rapporterade arbete beskriver hur 4 avfettningsutrustningar som används industriellt är utformade och de mängder tvättvätska som omsätts och förbrukas i dessa. På grund av bristande underlag har inte någon fullständig bild av energi- och materialflödena kunnat presenteras. Beskrivningen ger emellertid en allmän presentation av tekniken och en uppfattning om hur stora emissionerna av tvättvätska är i relation till omsättningen (slutningsgraden).

Prenumerera på våra nyhetsbrev