Avfallsförbränning. En kartering av Sävenäs förbränningsanläggning med avseende på avfall, rökgas, aska och slagg under tiden juni 1973 - maj 1974. Undersökning utförd på uppdrag av Göteborgs stads hälsovårdsnämnd med anslag från Statens naturvårdsverk, kontrakt 7-172/72 Dnr. 8460-7-72.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen