Avfallsförbränning. En kartering av Sävenäs förbränningsanläggning med avseende på avfall, rökgas, aska och slagg under tiden juni 1973 - maj 1974. Undersökning utförd på uppdrag av Göteborgs stads hälsovårdsnämnd med anslag från Statens naturvårdsverk, kontrakt 7-172/72 Dnr. 8460-7-72.

Prenumerera på våra nyhetsbrev